Category: online casino mit echtgeld

Promatic 2

Promatic 2 Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Ihr Fachhändler für Tore, Türen und Antriebe. Page 2. TR10AE RE / ​. Anleitung für Montage, Betrieb und Wartung. Top-Angebote für Hörmann Promatic 2 online entdecken bei eBay. Top Marken | Günstige Preise | Große Auswahl. Das Handbuch ansehen und herunterladen von Hormann ProMatic 2 Garagentorbedienung (Seite 1 von ) (Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch. von Ergebnissen oder Vorschlägen für "hörmann promatic 2". Bedienungsanleitung Hormann ProMatic 2. Lesen Sie die Hormann ProMatic 2 Anleitung gratis oder fragen Sie andere Hormann ProMatic 2-Besitzer.

Promatic 2

von Ergebnissen oder Vorschlägen für "hörmann promatic 2". Um zur richtigen Anleitung zu kommen, wählen Sie Ihren Antrieb aus. ProMatic. Serie 1 ( bis ); Serie 2 ( bis ); Serie 3 (ab ). SupraMatic. Top-Angebote für Hörmann Promatic 2 online entdecken bei eBay. Top Marken | Günstige Preise | Große Auswahl.

Click here to register for practice tests. This checklist is a summary of the most frequent issues that create complications for candidates on the day of testing.

This checklist is a summary of the most frequent issues that create complications for examinees on the day of testing.

I am bringing two original, current not expired forms of identification ID to the testing center : One government issued ID, with my photograph and signature e.

I have left all non-essential items at home. I will store any personal items, such as cell phone, food, candy, beverages, pens, pencils, lip balm, wallets, keys, jackets, etc.

Undantag är takskjutportar med höjdförlängning, H-beslag, där ett specialbeslag krävs. Ett jordat uttag monteras ca.

Denna finns att beställa separat. Belasta inte frikopplingsdragsnöret med din kroppsvikt! För din egen säkerhet rekommenderar vi dock att sakkunnig person kontrollerar portsystemet enligt angivna tidsintervaller.

Kontakta leverantören för ytterligare information. En optisk besiktning kan göras av ägaren själv. Kontakta leverantören för ev.

Vi tar inget ansvar för icke fackmässigt utförda reparationer. Eventuella avvikelser för montering med takskjutport uppmärksammas.

I sammanhanget hör bokstaven Oa till takskjutporten, och Ob till en vipport. Vissa bilder är dessutom försedda med symbolen nedan, med tillhörande texthänvisning.

Exempel: 2. Skyddad enligt lagen om upphovsrätt. Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet. Kontroller om det finnes rust, korrosjon eller sprekker.

Av hensyn til egen sikkerhet anbefaler vi at du lar porten kontrolleres av en sakkyndig iht. Denne vises i tillegg hvis det er monteringsavvik i forbindelse med leddporter.

Eksempel: 2. Opphavsrettslig beskyttet. Med forbehold om endringer. Du bedes opbevare denne vejledning omhyggeligt! Alle anvisninger i denne vejledning skal af den grund overholdes.

Mulige farer iht. Overhold de nationale retningslinjer. Pyydämme säilyttämään nämä ohjeet huolellisesti!

Huomautus Tarkistuskirja ja ohjeet on luovutettava lopulliselle käyttäjälle ovilaitteiden turvallisen käytön ja huollon varmistamiseksi.

Tästä johtuen on noudatettava kaikkia tämän käyttöohjeen sisältämiä ohjeita. Ovikoneisto on tarkoitettu ainoastaan jousitasapainotettujen kippi- ja nosto-ovien impulssikäyttöön yksityistalouksissa, ei ammattikäyttöön.

Käyttö liiketoiminnan harjoittamiseen kielletty! Huomioi oven ja koneiston yhdistelmää koskevat valmistajan ohjeet. EN ja EN mukaiset vaaratilanteet ovat vältettävissä noudattamalla meidän antamiamme rakennus- ja asennusohjeita.

Ovilaitteistoja, jotka ovat julkisissa tiloissa ja joissa on vain yksi turvalaite, esim. Emme myöskään ota vastuuta koneiston ja sen lisävarusteiden virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä sekä oven ja sen tasapanotuksen epäasianmukaisesta huollosta.

Tästä syystä on välttämätöntä tarkistaa ovi ennen koneiston asentamista ja varmistaa, että ovea voidaan käyttää helposti käsivoimin.

Nosta ovea noin yhden metrin verran ja päästä irti. Oven tulee jäädä tähän asentoon, eikä se saa liikkua alaspäin tai ylöspäin. Jos ovi kuitenkin liikkuu jompaan kumpaan suuntaan, on olemassa vaara, että tasapainotusjouset on säädetty väärin tai ne ovat vialliset.

Tässä tapauksessa ovilaitteisto kuluu nopeammin ja siinä voi ilmetä toimintahäiriöitä. Älä yritä vaihtaa, jälkisäätää, korjata tai siirtää tasapainotusjousia joiden tehtävänä on tasapainottaa ovi tai sen kiinnitysosat.

Ne ovat voimakkaasti jännitteisiä ja voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia. Tarkista lisäksi koko ovilaitteisto nivelet, oven laakerit, köydet, jouset ja kiinnitysosat ilmeneekö niissä kulumia ja mahdollisia vikoja.

Tarkista, näkyykö niissä ruostetta, korroosiota tai murtumia. Ovilaitteistoa ei saa käyttää jos siihen on tehtävä korjaus- tai asetustöitä, sillä yksikin vika tai väärin suoristettu ovi voi aiheuttaa hengenvaarallisia loukkaantumisia.

Huomautus Ennen kuin aloitat koneiston asentamisen, anna oman turvallisuutesi vuoksi asiantuntevan autotallinovien huoltopalvelun tehdä oven tasapainotusjousen samoin kuin muut tarvittavat huolto- ja korjaustyöt!

Noudata voimassaolevia kansallisia ohjesääntöjä. EN mukaiset vaaratilanteet voidaan välttää noudattamalla meidän antamiamme rakennus- ja asennusohjeita.

Jatkokäsittelijän tulee varmistaa, että käyttäjän maassa voimassaolevia sähkölaitteista annettuja ohjesääntöjä noudatetaan.

Lisäksi on tarkastettava, että ovi aukeaa ja sulkeutuu oikein katso luku 1. Oven mekaaniset lukitukset, joita ei tarvita ovikoneiston käyttöön, kytketään pois päältä.

Näitä ovat esimerkiksi oven lukon lukitusmekanismit katso luku 3. Autotallinoven käyttökoneisto on suunniteltu käytettäväksi kuivissa tiloissa eikä sitä saa asentaa ulos.

Autotallin katon tulee olla valmistettu niin, että koneisto voidaan kiinnittää siihen turvallisesti.

Jos katto on liian korkea tai liian kevyt, koneisto on kiinnitettävä erillisiin tukitankoihin. Huomautus Asentajan on tarkistettava toimitukseen sisältyvien asennusmateriaalien soveltuvuus tarkoitettuun käyttöön ja suunnitellulle asennuspaikalle 16 Jos käytettävissä oleva tila on liian pieni, voidaan koneisto asentaa myös avatun oven taakse, mikäli siellä on riittävästi tilaa.

Tässä tapauksessa on käytettävä oven vääntiön jatketta, joka voidaan tilata erikseen. Koneisto voidaan asentaa enintään 50 cm:n etäisyydelle keskikohdasta.

Poikkeuksen muodostavat korkeammalla ohjauksella varustetut H-helat nostoovet, tällöin tarvitaan kuitenkin erikoisheloitus.

Tarvittava suojakosketuspistorasia asennetaan koneiston pään viereen, noin 50 cm:n etäisyydelle siitä. Tarkista nämä mitat! Huomautus Puristuksiinjäämisestä varoittava kilpi tulee kiinnittää selkeästi näkyvään paikkaan tai lähelle kiinteästi asennettua koneiston käyttöpainiketta.

Ne on ehdottomasti asennettava lasten ulottumattomiin! Huomaa, että - oven liikkumisalueella ei saa olla henkilöitä eikä esineitä.

HUOMIO Autotalleissa joissa ei ole toista sisäänkäyntiä tarvitaan lukituksen hätäavaus joka estää mahdollisen lukkojen taakse jäämisen.

Tämä voidaan tilata erikseen ja sen toiminta on tarkastettava kuukausittain. Oman turvallisuutesi kannalta on suositeltavaa, että annat asiantuntijan tarkistaa ovilaitteiston valmistajan ohjeiden mukaan.

Vain pätevä henkilö saa suorittaa tarkituksen ja huollon, käänny tässä toimittajan puoleen. Käyttäjä voi suorittaa silmämääräisen tarkastuksen.

Käänny toimittajan puoleen, mikäli korjaukset ovat välttämättömiä. Korjaustöille, joita ei ole suoritettu asiantuntemuksella tai pätevällä ammattitaidolla, emme anna mitään takuuta.

Nosto-ovia koskevat poikkeavuudet on esitetty erillisissä kuvissa. Tällöin on kuvat numeroitu niin että kirjain. Oa tarkoittaa nosto-ovea ja Ob tarkoittaa kippiovea.

Tietyissä kuvissa on lisäksi alla näkyvä kuvasymboli ja siihen liittyvä teksti. Näissä teksteissä on annettu tärkeää tietoa autotallin ovikoneiston asennuksesta ja käytöstä.

Esimerkki: 2. Jälkipainos, myös osittainen, sallittu vain meidän luvallamme. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Automatic timer Automatic timed closing of the door from the OPEN end-of-travel position, following elapse of a set phase.

DIL-switches Switches on the control unit circuit board for setting the controls. Photocell When the photocell safety device is activated, a closing door stops and reverses.

The hold-open phase starts afresh. Force-learning cycle During a learning cycle the necessary forces are learned.

Normal cycle Door travels applying the learned distances and forces. Reversing cycle Door travels in the opposite direction on activation of the safety devices, up to the OPEN end-of-travel position.

Reversing limit The reversing limit separates the area between the returning or stopping of the door when the force is cut-off. Distance-learning cycle During a learning cycle the necessary distances are learned.

Advance warning phase The time between the travel command and the start of travel. Factory reset Resetting the learned values to the ex factory setting.

The specialist carrying out the work must ensure that installation is conducted in compliance with the prevailing national regulations on occupational safety and those governing the operation of electrical equipment.

Note The function of all safety and protective devices should be tested once a month, during which time any detected faults or defects should be rectified immediately.

Before driving in or out of the garage, always check that the door has fully opened. You must never drive or walk through the entrance to the garage unless the door has reached the OPEN end-of-travel position.

In addition, check the entire door system door pivots, bearings and fastenings for wear and possible damage.

Always remember that a fault in the door system or a misaligned door can cause severe injury. All persons using the door system must be shown how to operate it properly and safely.

Demonstrate and test the mechanical release as well as the safety return. To do this, halt the closing door by grasping it with both hands.

The door system must initiate the safety return. Prior to installation, any of the door's mechanical locks and latches not needed for power operation of the door should be immobilized and, if necessary, removed entirely.

This includes in particular any locking mechanisms connected with the door lock. In addition, check that the door is in a flawless mechanical condition, so that it can be easily operated by hand and allows itself to open and close properly EN On a sectional door the mechanical latch must be completely dismantled see figure 1.

It is no longer possible to do this with the carriage engaged, once the limit stops and the operator have been installed see fig. To disengage the carriage, the rope of the mechanical release must be pulled.

This kit comprises a screw to secure the carriage against inadvertent disengagement and a new pull rope sign, showing how to use the kit and carriage in the two boom operating modes.

To prepare the carriage for engagement, the green button must be pressed. The door must be allowed to travel in the direction of the carriage until the belt lock engages into it.

The mechanical locks and latches on the up-and-over door must be put out of operation see figure 1.

On the door models not listed here, the catches and latching mechanisms must be immobilized on site see figure 1.

Note Contrary to the illustrated section see figures 1. For N80 doors with timber infill, the lower holes in the lintel bracket have to be used for installation see figure 1.

Note If you are unable to push the door manually into the desired OPEN or CLOSE end-of-travel positions, this indicates that the door mechanics are too sluggish to be used with the garage door operator and must therefore be checked see section 1.

During the starting and braking phases of large doors it can happen that the belt hangs out of the boom profile temporarily. This, however, is of no technical disadvantage nor does it have any negative effect on the operator's function and service life.

In doing so, the limit stop is pushed into the correct position. Then fix the limit stop for the OPEN end-oftravel position.

Note If in the OPEN end-of-travel position the door does not reach the full passage height, the limit stop can be removed so that the integrated limit stop in the operator head is used.

In doing so, the limit stop is pushed close to its correct position. To avoid malfunctions, ensure that the control cables of the operator 24 V DC are laid in an installation system separate to the other supply lines V AC!

The terminals to which the radio receiver or additional components such as floating internal and external push-button units, OFF-switches or a wicket door contact as well as safety devices such as photocells are connected, carry a safe low voltage of max.

All the terminals can be multiple-assigned, however, max. Always pull out the mains plug before connecting. Note The voltage of approx.

The receiver plug is inserted into the corresponding module slot see figure Note When installing a photocell, ensure that the transmitter and receiver housing are mounted as close to the floor as possible — see instructions supplied with the photocell.

Wicket door contacts must be connected as shown in figure Note By opening the contact any possible travel cycles are immediately halted and permanently prevented.

Connection as shown in figure In the event of a power failure, change over to accumulator operation takes place automatically.

During accumulator-powered operation, the operator light remains switched off. This data applies to this particular door only.

If another door is being used or if the running action of the door has greatly changed e. Note Before initial operation, check that all the connecting leads are correctly attached to the connecting terminals.

The door must be moved manually until the carriage engages into the belt lock. In the case of a re-installed operator, the door data must first be deleted.

If it is necessary for the operator to repeat the learning process, the door data can be deleted as follows see figure 17 : 1. Unplug from the mains.

Press the transparent button in the housing and keep it depressed. Re-insert the mains plug and keep the above-mentioned button depressed until the operator light flashes once.

The door data has been deleted. You can now proceed with the learning process. Note The operator light flashes throughout the entire learning process.

Press the transparent push-button in the operator cover see figure A reference cycle in the opening direction is carried out up to the end stop.

The operator stays at the OPEN end-of-travel position. The operator has now completed the learning process and is ready for operation.

Note If the operator stalls with the operator light flashing or fails to reach the limit stops, the maximum forces have been set too low and must be re-adjusted see section 4.

A further travel impulse starts the entire learning process afresh. After increasing the OPEN maximum force max. Stop the door closing before it reaches the CLOSE end-of-travel position by pressing the button again.

Then operate the door to travel to the OPEN position. Note Check the learned force limit by following the corresponding safety instructions provided in section 4.

The learning process can be interrupted at any time by a travel impulse. That's why in the event that the running action of the door gets increasingly sluggish e.

That's why the maximum forces available for opening and closing the door are pre-set at the factory potentiometer at intermediate setting but these can be increased if needed.

Note The maximum forces set at the potentiometer have a slight effect on the sensitivity of the force limit, since the forces actually needed were stored during the learning process.

The factory-set forces are suitable for the operation of standard doors. For setting the maximum opening and closing forces, a potentiometer is available for each direction, accessible on removing the operator cover and marked P1 and P2 see figure In doing so, turning clockwise increases the forces, while turning anticlockwise reduces the forces.

Note It is only necessary to increase the maximum forces preset at the factory potentiometer at intermediate setting should the need arise during the learning process see section 4.

Setting the potentiometer too high can result in serious injury! If more than 6 hand transmitters are programmed, the first hand transmitter programmed is automatically deleted.

Note One button on the hand transmitter must be programmed for the operator's integral receiver. The distance between the hand transmitter and the operator should be at least 1 m.

Programming the hand transmitter buttons Briefly press button P on the operator cover. The LED, visible through the transparent push-button, starts to flash.

During this time the desired hand transmitter button can be registered. To do this, press the hand transmitter button until the LED flashes rapidly.

Release the hand transmitter button - this is now stored in the operator see figure The plug of this receiver is inserted into the corresponding module slot see figure In order to put the external radio receiver into service, it is essential to delete the data of the integral radio module.

The LED, visible through the transparent button in the operator cover, flashes and signals that the unit is ready for the deletion process.

The LED now flashes more rapidly. Afterwards, the data of the programmed hand transmitter buttons are deleted. Note Initial function checks as well as programming or extending the remote control should always take place from inside the garage.

CAUTION Hand transmitters should be kept out of the reach of children and may only be used by persons who have been shown how to operate the remote-controlled door system.

It is a general principle that the hand transmitter should only be operated within sight of the door. Never drive or walk through a door opening unless the door has reached the OPEN end-of-travel position.

Note To be able to set the automatic timer, the photocell must be activated. After reaching the OPEN end-of-travel position, the automatic timer starts once the hold-open phase has elapsed.

After generating an impulse, walking or driving past the photocell, the hold-open phase is automatically extended by 30 s. OFF not activated, no signal is given if the maintenance cycle has been exceeded.

The maintenance interval is arrived at when the operator has been in service for more than a year since the last learning process, or the operator has completed or exceeded closing cycles.

Note The maintenance data is reset by repeating the learning process see section 4. Wait until the door has come to a complete standstill before entering the movement range of the door!

Before driving in or out of the garage, always check that the door has opened fully. Note All persons using the door system should be shown how to operate the garage door operator properly and safely.

The door system should gently cut out and initiate the safety return. The same should happen during the opening cycle, i.

Impulse: door travels towards an end-of-travel position 2. Impulse: door stops 3. Impulse: door travels in the opposite direction 4.

Impulse: door stops 5. Impulse: door travels towards the end-of-travel position selected with the 1st impulse etc. The operator lighting comes on when the door starts to move and automatically goes out when the cycle is completed.

In the event of a power failure, the change over to accumulator operation takes place automatically. Throughout accumulator-powered operation, the operator lighting stays off.

Note Only the specifically designated emergency accumulator with integral charging circuit may be used.

Note The function of the mechanical release should be checked once a month. The pull rope with knob may only be actuated when the door is closed, otherwise, in the case of weak, broken or defective springs or due to an inadequate counterbalance, there is a risk that the door could close too quickly.

On completing the programming or extension of the remote control, the functions must be checked. Note The local conditions may affect the range of the remote control!

Only operate the hand transmitter within sight of the door. Doorways of remote-controlled door systems may only be passed through provided the garage door is at the OPEN end-of-travel position, i.

The code place of each button on the hand transmitter can be reset to the original factory code or programmed with a new code.

Open the battery compartment cover - a small button on the circuit board can be accessed. Take a blunt object and gently press and hold button.

Note: Do not use any sharp objects. Excessive pressure can destroy the button. Stellen Sie Ihre Frage. Forum hormann-promatic Art des Missbrauchs: Spam.

Hass propagierende oder gewalthaltige Inhalte Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Personenbezogene oder private Daten Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse.

Werbung für nicht frei verkäufliche Waren und Dienstleistungen. Das Handbuch wird per E-Mail gesendet.

Promatic 2 Video

How to install a Hormann Garage Door Opener FULL Installations,

Promatic 2 Stöbern in Kategorien

Toranlagen dürfen erst durchfahren bzw. Die Erstattung von Aufwendungen für Aus- und Einbau, Überprüfung entsprechender Teile, sowie Forderungen nach entgangenem Gewinn und Promatic 2 sind von der Garantie ausgeschlossen. Das Tor muss per Hand verfahren werden, bis der Führungsschlitten in das Gurtschloss einkuppelt. Die Überprüfung und Wartung darf nur von einer sachkundigen Person durchgeführt werden, wenden Sie sich hierzu an ihren Lieferanten. Behebung: 10000 Spielregeln Lernfahrt ist durch einen externen Taster, den Handsender, den transparenten Taster oder der Platinentaster T bei abgenommener Haube auszulösen. Danach folgen Torfahrten im Normalbetrieb. Ein weiterer Beste Spielothek in Untersiemau finden startet den gesamten Einlernvorgang erneut. Für nicht sach- oder fachgerecht ausgeführte Reparaturen übernehmen wir keine Gewährleistung. Erlaubt das jeweilige Smart Home System einen Fernzugriff über das James Dean Sonnenbrille, kann das Garagentor bequem auch von unterwegs aus geöffnet werden, z. Alle Anschlussklemmen sind mehrfach belegbar, jedoch max. Diese ist separat zu bestellen und monatlich auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen. ON Www CheГџ, das Überschreiten des Wartungszyklus wird durch mehrmaliges Hots Zuschauermodus der Antrieb sbeleuchtung. Abbrechen Löschen. Dieses zeichnet sich durch eine besonders sichere Funkverbindung aus und ist mit allen Hörmann Antrieben, Funk-Empfängern und Bedienelementen kompatibel. Kooperationspartner: bote. Wir verpflichten uns, nach unserer Wahl die mangelhafte Ware unentgeltlich gegen mangelfreie zu ersetzen, nachzubessern oder einen Minderwert zu ersetzen. Um zur richtigen Anleitung zu kommen, wählen Sie Ihren Antrieb aus. eBay Kleinanzeigen: Promatic 2, Kleinanzeigen - Jetzt finden oder inserieren! eBay Kleinanzeigen - Kostenlos. Einfach. Lokal. Mit dem komfortablen und schnellen SupraMatic, dem preiswerten ProMatic sowie dem ProMatic Akku, dem Antrieb für Garagen ohne Stromanschluss, bietet​. Anleitung für Montage, Betrieb und Wartung. Garagentor-Antrieb. A. B. 13 mm. 10 mm. 2. 3 mm. 4 mm. A B C D E F. Ø 10 mm. Ø 5 mm. 2 TR10A RE. Um zur richtigen Anleitung zu kommen, wählen Sie Ihren Antrieb aus. ProMatic. Serie 1 ( bis ); Serie 2 ( bis ); Serie 3 (ab ). SupraMatic. Programmier-Hilfen für alle Promatic 2 Antriebe ab Hinweis Sollte das Tor in der Endlage "Tor-Auf" nicht die komplette Durchfahrtshöhe erreichen, kann der Endanschlag entfernt werden, so dass der integrierte Endanschlag im Antrieb skopf zum Einsatz kommt. Hinweis Durch das Öffnen des Kontaktes werden eventuelle Torfahrten sofort angehalten und dauerhaft unterbunden. Änderungen vorbehalten. Kraftbegrenzung verfügen, dürfen nur unter Aufsicht betrieben werden. Um das Tor dauerhaft im Handbetrieb betätigen zu können, muss das Seil am Führungsschlitten so festgestellt werden, wie es im Bild 4. Dreimaliges Blinken signalisiert, dass zwar gespeicherte Tordaten vorliegen, aber die letzte Torposition nicht genügend bekannt ist. Angebot anfordern. Prüfen Sie, ob Rost, Korrosion oder Risse vorhanden sind. Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Warten Nicht-Us-Verifiziert so lange, bis das Tor zum Stillstand gekommen ist, bevorn Sie sich in den Beste Spielothek in Quadrath-Ichendorf finden des Tores begeben! Koneisto pysähtyy "Ovi-auki"-pääteasennossa. Inspection and maintenance work may only be carried out by a specialist. Inläsningssträcka Inläsning av erforderlig draglängd. Ändläget är nu i rätt position. Re-insert the mains plug and keep the above-mentioned button depressed until the operator light flashes once. Jos katto on liian korkea The Grat Wall liian kevyt, koneisto on kiinnitettävä erillisiin tukitankoihin. UnabhГ¤ngigkeit Der Gerichte your own safety, however, we recommend having the door system checked by a specialist in accordance with the manufacturer's specifications. Andere Kunden interessierten sich auch für. Bei Versagen des Garagentor - Antrieb es ist unmittelbar ein. Bequemer und sicherer können Sie Ihr Tor nicht steuern. Nach dem Erhöhen der Maximalkraft "Zu" Spiele Atlantean Treasures Mega Moolah - Video Slots Online. Hinweis Ein Erhöhen der werkseitig voreingestellten Maximalkräfte Mittelstellung der Potentiometer ist nur dann erforderlich, wenn sich die Notwendigkeit beim Einlernen siehe Kapitel 4. Um den externen Funk-Empfänger in Betrieb nehmen zu können, müssen die Daten des integrierten Funkmoduls unbedingt gelöscht werden.

2 thoughts on “Promatic 2

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *